Personliga pronomen

Lär dig själv Online

Personliga pronomen

Personliga pronomen är ord som jag, du, han, hon, den, det, vi, ni och de. De är inte vanligt att vi använder personliga pronomen som vi gör på svenska, men vi måste ibland använda dem. 

Vem tog min Kaffe? Jag! I den typen av sammanhang kan vi behöva använda personliga pronomen. Annars är spanska ett latinskt språk och generellt förstår vi vem vi talar om genom att titta på hur verbet slutar. 

Dock behöver vi personliga pronomen när vi ska säga exempelvis, min, mig osv. 

Personliga pronomen.

Subjekt-Objekt-Possesiva pronomenReflexiva pronomen

Yo, Me, Mi, Me     (jag, mig, min, mig)

Tú, Te, Tu, Te    (du, dig, din, dig)

     él, le, su, se       (han, honom, hans, sig)

     ella, la, su, se     (hon, henne, hennes, sig)

      ello, lo, su, se      (den, den, dess, den)

      usted, le, su, se    (Ni, Er, Er, sig) 

      nosotros, nos, nuestro, nos     (vi, oss, vår, oss)

     vosotros, os, vuestro, vos        (ni, er, eran, er)

     ellos, los, su, se       (de, dem, deras, sig)

     ellas, las, su, se       (de, dem, deras, sig)

     ustedes, les, su, se    (de, dem, deras, sig)

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *