Öva Querer, volver

Lär dig själv Online

Öva Querer, volver

Öva tills du är säker på böjningen. Det finns ett vanligt verb som heter querer. (det är ett diftongerat verb) quiero, quieres, quiere, queremos, quereis, quieren. (Att vilja)

Stry under de former du hittar av verbet querer

a. No quiero limpiar (städa) la casa.

b. Pepe no quiere ayudar (hjälpa till)

c. Amigas, queréis ayudar?

     No, no queremos

d. Quieres limpiar tú casa?

    Si, quiero./ No quiero

Det finns er verb som ändrar sitt o i verbets stam till ue i några former. De kallas också för diftongerade verb ett exempel på sådana verb är poder(att kunna) och volver(att återvända)  (puedo, puedes, puede, podemos, podeis, pueden)

Kombinera de två spalterna nedan. Titta noga så att verbformen och personen stämmer överens. 

a. Sarah          podemos salir el viernes

b. Elena y Maria          puede salir el sábado

c. Tú y yo          puedes salir el domingo

d. Tú          podéis salir el miercoles

e. Yo          pueden salir el jueves

f. Un amigo y tú          puedo salir el miércoles

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *