Öva oregelbundna verb

Lär dig själv Online

Öva oregelbundna verb

Träna några verb som är oregelbundna i 1:a person singular dvs. jag formen.

Träna verben Hacer = göra, Poner = sätta, ställa, lägga, Salir = gå ut, avgå, Saber = veta De är oregelbundna i första formen men för övrigt «normala»

Hacer               Poner               Saber                Salir

Hago                 Pongo              Sé                       Salgo   (jag)

Haces               Pones               Sabes                Sales    (du)

Hace                 Pone                 Sabe                 Sale      (han, hon, den, det)

Hacemos         ponemos         Sabemos           Salimos   (vi)

Hacéis              Ponéis              Sabéis               Salís     (ni)

Hacen              Ponen               Saben                Salen   (de)

Översätt meningarna

a. Hur dags går du ut på lördagar? Jag går ut kl 14 00

…………………………………………………………………………………………………..

b. Hur dags går ni ut? Vi bår ut kl 9

……………………………………………………………………………………………………

c. Hur dags går Eva ut? Hon går ut kl 10

……………………………………………………………………………………………………..

d. Vad gör du? Jag ….

………………………………………………………………………………………………………

e. Var lägger du nycklarna? Jag lägger dem på bordet

………………………………………………………………………………………………………

Duka bordet = poner la mesa

f. Dukar du bordet varje dag(cada dia)?

………………………………………………………………………………………………………

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *