Oregelbundna verb

Lär dig själv Online

Oregelbundna verb

Verb är något man gör

Verben på spanska kan vara Regelbundna då slutar de på AR, ER eller IR

Det finns en grupp oregelbundna verb som inte följer någon regel. Dem får man lära sig utantill. De är inte så många.

SER att vara                                  ESTAR att vara

Att vara permanent                    Att vara tillfälligt, sjuk eller någonstans.

SOY jag är                                    ESTOY jag är befinner mig

ERES du är                                    ESTAS du är befinner dig

ES han, hon, den det är              ESTA han, hon, den, det är

SOMOS vi är                                 ESTAMOS vi är befinner oss

SOIS ni är                                      ESTAIS ni är befinner er

SON de är                                      ESTAN de är befinner sig

VERBET TENER, IR Tryck HÄR

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *