Ljud, betoning, stavning

Lär dig själv Online

Ljud, betoning, stavning

Det spanska alfabetet

a, a  b, be  c, ce  d, de  e, e  f, efe  g, ge(xe)  h, hache  i, i  j, jota  k, ka  l, ele  m, eme  n, ene  n, ene  o, o  p, pe  q, ku  r, ere  s, ese  t, te  u, u  v, uve  w, uve doble  x, equis  y, i griega  z, zeta

 

Diftong

ai  bailar  dansa     ei  peine  kam     oi  boina  basker     au  pausa  paus     eu  Europa  Europa     ia  familia  familj     ie  bien  bra     io  kiosco  kiosk     ea  Ecuador  Ecuador     ue  sueco  Svensk     uo antiguo  gammal, antik

Märk att vokalerna a, e, o kan inte bilda en diftong tillsammans. Dessa två uttalas i två skilda stavelser: correo (post), caer (falla) Bilbao, Lisboa

 

Betoning och accenttecken; På spanska ligger betoningen på näst sista stavelsen i vissa fall på sista. Om ordet betonas på annat sätt sätter man ut en accent för att markera var ordet uttalas. I spanskan används bara (‘).

Betoning på näst sista stavelsen, azafata(flygvärdinna), comen(de äter)

Betoningen på sista stavelsen, feliz(lycklig), ciudad(stad)

Ord med accent, física(fysik), tenéis(ni har), avión(flygplan)

Ordförkortningar

Malo/mal  Está de mal humor, Han är på dåligt humör (Slutvokalen faller i maskulina ord men inte i feminina)

Qué mala suerte, vilken otur.

Un buen amigo, en god vän/ Una buena amiga, en god vän

El tercer piso, tredje våning/ La tercera vez, den tredje gången

algún buen dia, någon vacker dag/ alguna vez, någon gång

Stavning av vissa Ljud

Läspljus före e, i  centro, cine     z  före a, o, u, zapato, zona

G ljudet gu  före e, i  guerra,     g  före a, o, u, och före konsonant

K ljudet qu(ibland K) före e,i, queso, kilómetro  c före a,o,u och före konsonant

Jota ljudet  g(ibland) före e, i,  general, jefe, Gibraltar  j före a,o,u, jardín, joven, jueves

 

 

 

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *