Flippad lektion

Lär dig själv Online

Hannikas flippade lektioner för alternativa vägar till spanska kunskaper

Video Ett Tryck HÄR

Video Två Tryck HÄR

Video Tre Tryck HÄR

Video Fyra Tryck HÄR

Video Fem Tryck HÄR

Video Sex Tryck HÄR

Speciella Verb

Verbet PONER Tryck HÄR

Verbet HACER och DAR Tryck HÄR

Verbet Ser och Estar Tryck HÄR

Verbet IR (används även för att göra framtid. Tryck HÄR

Genetiv Tryck HÄR

Det konstiga Verbet Gustar(Tycka om) Tryck HÄR

Frågeord Tryck HÄR