Bra ord att kunna åk 9

Lär dig själv Online

Bra ord att kunna åk 9

Att undersöka om vi kommer ihåg Bra ord från åk 7 och åk 8 När vi har det klart för oss så har vi nya ord och meningar att lära oss;

#1

Estoy de acuerdo – Jag håller med / porque – därför att / se tiene que considerar – man måste tänka på att / es verdad – det är sant att / pero – men / demasiado – för mycket / odio – jag avskyr / claro que – det är klart att / es una pena que – det är synd att / no me gusta nada – jag gillar inte alls / tampoco – inte heller (motsatsen till también)

#2

es muy raro – det är mycket konstigt / hay que – man måste / es importante que – det är viktigt att / pienso que – jag tycker att / sí, es así – ja så är det / sí, es correcto – ja det stämmer / claro que no – naturligtvis inte / por supuesto – naturligtvis, självklart / claro que sí – naturligtvis / de ningún modo – säkert inte

#3

Qué te pasa? – Vad händer med dig(hur har du det?) / Me duele(n) – jag har ont i / Tengo tos – Jag har hosta / Tengo fiebre – Jag har feber / Toma una aspirina – Ta en värktablett / Ve a la farmacia – gå till apoteket / la cabeza – huvudet / el brazo – armen / la pierna – benet / la mano – armen / la garganta – halsen / los oídos – hörseln / médico – läkaren

#4

En inglaterra, Javier, de 4 años de edad, estaba jugando con un detector de metales cuando sacó de la tierra una verdadera joya. Se trata de un colgante de oro del siglo XVI que vale al menos 4 millones de dólares. – I England så lekte Javier 4 år gammal med en metall detektor och hittade i jorden en verklig juvel. Det handlar om ett halsbands av guld från XVI talet som är värt minst 4 miljoner dollar 

#5

La Policía de la Florida no tuvo problemas para encontrar a un sospechoso de robo ya que dicho sospechoso de robo estaba dormido en el suelo del dormitorio. Los objetos estaban todavia en su mochila – Florida Polisen hade inga problem att hitta gärningsmännen som stulit, när den misstänkta gärningsmannen var sovande på golvet i sovrummet. De stulna varorna var fortfarande i hans ryggsäck

#6

Un caimán de 60 centímentros de largo ha sido descubierto bajo un automóvil en la ciudad de Nueva York. El conductor lo ha visto correr y esconderse bajo su coche y ha llamado a los bomberos – En alligator, 60 cm lång har hittats under en bil i New York. En bilförare har sett den springa och gömma sig under sin bil och han har ringt brandkåren

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *