Artiklar

Lär dig själv Online

Artiklar

 

Artiklar som på svenska heter den, det, en och ett används för att ge huvudordet bestämd eller obestämd form. På spanska är alla ord maskulina eller feminina och heter följande;

Bestämd artikel, obestämd artikel, feminina ord, maskulina ord;

Det kan vara svårt att veta om ett ord är maskulint eller feminint, det finns några regler vi kan tänka på; Slutar ordet på O är det oftast maskulint. Slutar ordet på A så är det oftast feminint. Slutar ordet på en konsonant N är det ofta feminint. I ord som börjar med A eller H och är betonade används el och inte la, exempelvis El Agua(vattnet), El Alma(själen), El habla(talet, dialekten) El hambre(hungern), Un Ama de casa(hemmafru, kan dock användas una också.

La(singular, feminint)     El(singular, maskulint)     Las(plural, feminint)     Los(plural, maskulina ord)

Una(singular, feminint) Un(singular, maskulint)     Unas(plural, feminint)     Unos(plural, maskulint)

unos, unas används ofta utan motsvarighet i svenskan och vid substantiv som består av två delar och hör ihop, unos guantes(ett par handskar), unos tijeras(en sax). Före substantiv som bara kan vara plural, i betydelsen av några, vid räkneord som betyder ungefär

A är en preposition som betyder till.  De är en preposition som betyder från; när vi säger ett ord med a + el så drar vi ihop el med prepositionen till al eller del i maskulina formen, de + el =del  dock inte i feminina formen; a la escuela, de la escuela.

Användningen av Lo

Esto es lo raro     Detta är det konstiga     No es lo mismo     Det är samma sak     Estamos hablando de lo ocurrido esta manana     Vi talar om det som hände i morse     Lo de siempre     Det gamla vanliga     Lo de ayer es terrible     Det som hände igår är förskräckligt     Yo no entiendo lo del subjuntivo     Jag förstår inte det där med konjunktiv

 

Några vanliga uttryck

a lo lejos     i fjärran,     a lo mejor     kanske,     lo antes posible     snarast möjligt,     por lo menos     åtminstone,     por lo demás     för övrigt,     por lo visto     tydligen,     a lo americano     i amerikansk stil

Bestämd artikel sätts ut vid vissa tillfällen som exempelvis;

Titlar och yrkesnamn; Dígame! Puedo hablar con el doctor Sanchez?

Substantiv som används i allmän betydelse, exempelvis, paella, golf etc.

Me gusta el paella(jag tycker om paella)

Med de bestämning eller adjektivbestämningen av typen, anterior(tidigare), siguiente(nästkommande), pasado(sista), próximo(nästa)(även, que viene), mismo(samma)

Vid tidsuttryck

Es la una(klockan är ett)     Son las tres y media(Klockan halv fyra)     Rosa va a llamar el domingo(Rosa ska ringa på söndag)      Los martes no hay mucho que hacer(På tisdagar finns det inte mycket att göra)

Vid klockslag, veckodagar, i betydelsen av måndagar, söndagar. Datum och uttryck som i 13 års ålder

Vid väderstreck

En el norte de Suecia llueve con frequencia(I norra Sverige regnar det ofta)

Barcelona está en el noreste(Barcelona är i nordost)

Vid personliga pronomen

Nosotros/los viejos viajamos mucho(Vi äldre reser mycket)

Vid karakteristiska drag

Maria tiene el pelo rizado(Maria har lockingt hår)

Ofta efter verbet tener och con när man beskriver utseende

Vid namn på berg, sjöar, floder, hav

El Amazonas tiene más de 7000 kilómetros

Vid namn på hotell, biografer, båtar, fotbollslag, Vid tidskrifter, tidningar.

El Dagens nyheter

Några vanliga uttryck;

dar las gracias(tacka)     decir la verdad(tala sanning)     escuchar la radio(lyssna på radion     a la izquierda/ a la derecha(till vänster eller höger)     pagar al contado(betala kontant)     ver(mirar) la tele(titta på tv)     ir al cine(gå på bio)     jugar a las cartas(spela kort)     jugar al fútbol(spela fotboll)     estar al tanto(vara införstådd, veta om)     hacerse el sordo(låtsas inte höra)     hacerse el sueco(låtsas som det regnar)     tocar la guitarra(spela gutarr)     

 

Vi använder inte artiklar vid namn på länder, landsdelar och värds delar eller vid;

otro(annan, en till, medio(halv), tal(sådan), tanto(sådan, så mycket)

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *