Årskurs 8 Grammatik

Lär dig själv Online

Årskurs 8 Grammatik

Grammatik Årskurs 8

Verben

IR att gå                  TENER att ha              SER att vara    Oregelbundna HÄR

VOY jag går            TENGO jag har           SOY jag är

VAS du går             TIENES du har           ERES jag är

VA  han, hon, går  TIENE han, hon har  ES han, hon är

VA den, det går     TIENE den, det har    ES den, det är

VAMOS vi går        TENEMOS vi har       SOMOS vi är

VAIS ni går             TENEIS ni har            SOIS ni är

VAN de går            TIENEN de har           SON de är

FRÅGEORD är ord vi ställer i början av en fråga

Por qué     Varför?

Dónde       Var?

QUÍEN      Vem?

CUÁNDO  När?

CÓMO      Hur?

QUÉ HORA  Vilken tid?

PERFEKT

Något någon Har gjort tidigare men som inte behöver vara avslutat. Exempel; Jag har vattnat blommorna (någon gång, men jag kanske inte har vattnat dem på de sista året=någonting vi har gjort, sett, varit med om)

HABER + VERB + ADO/IDO

He jag har   Hablado (hablar, talat)  Comido (comer, ätit) Vivido (vivir, bott)

He jag har

Has du har

Ha  han, hon, den, det har        +       Hablado, Comido, Vivido

Hemos vi har

Habeis ni har

Han  de har               Hablado (talat)  Comido (ätit)   Vivido (levt)    

Jag har ätit = He comido  Du har pratat = Has hablado  Vi har levt = Hemos vivido en Suecia mucho tiempo (vi har levt i Sverige lång tid)

Har gjort är oregelbundet  = hecho   = Vi har gjort läxan = Hemos hecho los deberes

Adjektiven beskriver en sak och kommer ofta efter objektet

Regelbunden komparation

Grundform                Komparativ, superlativ

rubio        inglés        encantador          (maskulint)

rubia        inglésa      encantadora        (feminint)

rubios      ingleses     encantadores      (plural maskulint)

rubias     inglesas      encantadoras      (plural feminint)

Vissa adjektiv är alltid samma som 

Verde      azul

Adjektivets regelbundna komparation

alto (lång)     más alto (längre)         el más alto (längst)

Adolfo es más alto que Valentina    Adolfo är längre än Valentina.

No hay tiras más baratas                   Nej det här är det billigaste

Oregelbundna adjektiv

bueno         mas bueno        el mas bueno

                     mejor                 el mejor

malo            más malo          el más malo

                      peor                   el peor

grande         más grande       el más grande

                      mayor                 el mayor

pequeño      más pequeño    el mas pequeño

                      menor                 el menor

 

 

 

Ordkunskap Tryck HÄR

 

 

 

 

 

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *