Adjektiv

Lär dig själv Online

Adjektiv

Adjektiv; beskriver utseende, nationalitet och egenskaper; 

Blond(rubio/rubia) är de flera blonda(rubios/rubias)

Amerikan/ Amerikanska(Americano/Americana) är de flera amerikaner(Americanos/Americanas). 

Feminina ord böjer adjektivet så att det blir feminint; La chica es rubia.,  Maskulina ord böjer adjektivet så att det blir maskulint; El chico es rubio.

De flesta adjektiv som slutar på -án, -ín, -ón, -dor, -tor, -sor är maskulina.

Vissa är samma i maskulinum och femininum.

El coche es verde(bilen är grön),    La casa es verde(huset är grönt),    Este texto es fácil(den här texten är lätt),    Esta frase es fácil(den här frasen är svår),   Eres feliz, Paco?(är du lycklig Paco?),   Eres feliz Carmen(är du lycklig Carmen?)

Adjektiven har samma plural form som substantiven, alltså -s, -es

Generellt följer Adjektiven substantivens böjning är ordet maskulint så böjs adjektivet till maskulint. Är ordet feminint så böjs ordet till feminint.

 

När vi ska göra komparativ av adjektivet så lägger vi vanligtvis till Más i komparativ och (el, la, los, las, lo + mas) i superlativ

más alto que(längre än), el más alto de(den längsta av)

Det går även att säga menos(den minsta); Den blir minst komplicerad(Es lo menos complicado).

Más bueno/mejor

Några adjektiv har både regelbundna och oregelbundna komparationsformer;

Bueno   más bueno(mejor)  el más bueno(el mejor),    malo   más malo(peor)   el más malo(el peor),    grande   más grande(mayor)   el más grande(el mayor),     pequeno   más pequeno(menor),   el más pequeno(el menor).

Más bueno-mejor;  Daniel es más bueno que Mario. (Daniel är snällare än Mario.);   Estás mucho mejor en esta foto. (Du är mycket bättre på det här fotot).  Más malo – peor; Elena no es más mala que sus amigas(Elena är inte sämre än hennes vänner). 

     

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *