Mes: agosto 2019

Lär dig själv Online

Bra ord att kunna åk 9

Att undersöka om vi kommer ihåg Bra ord från åk 7 och åk 8 När vi har det klart för oss så har vi nya ord och meningar att lära oss; #1 Estoy de acuerdo – Jag håller med / porque – därför att / se tiene que considerar – man måste tänka på att…
Leer más